Vanaf 2022 nieuwe ficheverplichting voor kosten aan eigen werkgever

Kosten aan eigen werkgever zijn kosten die een werknemer maakt in het kader van zijn of haar werk, zelf voorschiet en vervolgens terugbetaald worden. Zodat de werknemer het overeengekomen werk naar behoren kan uitvoeren. Een bedrijf kan ervoor kiezen deze kosten werkelijk (variabel) te vergoeden telkens bij het maken van zo’n kost of een forfaitaire (vaste) vergoeding maandelijks uit te betalen. Beide vergoedingen worden niet beschouwd als bezoldiging.