Ondersteuning bij de Due Diligence

Verkopen of aankopen, of een familiale overdracht. Elke partij moet goed voorbereid en met de juiste informatie de overname kunnen beginnen. Een grondig en discreet due diligence onderzoek is hierbij onontbeerlijk. Niet enkel cijfers en rapporten opstellen of doorsturen, maar de data ook kunnen interpreteren met het oog op toekomstige groei is belangrijk.

Dendooven M&A Consulting is geen klassiek accountancykantoor, wel een partner die meedenkt, discreet handelt en cijfers als de basis neemt voor beslissingen. Met +15 jaar ervaring in accountancy & fiscaliteit, M&A begeleiding en financieel bedrijfsadvies, zijn wij uw persoonlijke compagnon de route.

Wat is een due diligence onderzoek?

‘Due diligence’ (DD) is een Engelstalige term, die vertaald kan worden als ijverig of nauwkeurig en betekent zoveel als een grondig boekenonderzoek of een beoordeling van het bedrijf (of een persoon) voor een zakelijke transactie zoals een overname of de verkoop van vastgoed.

Waarom is due diligence belangrijk?

In de context van M&A is het een essentieel proces dat zowel koper als verkoper helpt om een compleet beeld te krijgen van het bedrijf:

 • algemene bedrijfsgegevens
 • de medewerkers, het management, leveranciers en andere stakeholders
 • de financiële prestaties
 • de juridische structuren en het fiscale plaatje
 • de operationele factoren
 • het commerciële aspect
 • HR-gegevens
 • de duurzaamheidsfocus en IT-infrastructuur.

De due diligence fase start meestal na de letter of intent, waar de kandidaat-koper een niet-bindende overeenkomst met voorlopig overnamebod voorstelt. Vooraleer er gekocht wordt, is het belangrijk om de potentiële risico’s in kaart te brengen, maar ook toekomstperspectieven zodat er realistische verwachtingen zijn tijdens de overname of fusie.

Bovendien is due diligence belangrijk in het kader van corruptie, financiële consequenties (boetes), omkoping en witwaspraktijken.

Wie voert het boekenonderzoek uit?

Het is meestal zo dat een M&A-kantoor, de interne financiële afdeling, een adviseur met verkoopmandaat, een jurist, een accountancykantoor of een team van experten in hun vak het due diligence onderzoek samenstelt.

Als er een extern adviseur wordt aangesteld, is onafhankelijkheid en discretie van die partij belangrijk. Vervolgens wordt het ter beschikking gesteld in een off/online dataroom met rechten voor de potentiële kopers.

Het is aangeraden dat beide partijen een extern adviseur aanstellen met ervaring in M&A om voorbereid aan de onderhandelingstafel te komen.

We willen geen externe adviseur zijn, wel een compagnon de route in uw bedrijf.

Financiële due diligence

Alle documentatie over de financiële prestaties en gezondheid van het bedrijf, het bevat onder meer: omzetcijfers, cashflow, leningen, bankdossiers, boekhoudkundige praktijken, enz.

Juridische due diligence

Een diepgaande analyse van alle juridische zaken, waaronder contracten, eigendomsdocumenten, constructie(s) van de vennootschap(pen), vergunningen, intellectuele eigendommen, rechtzaken, enz.

Operationele due diligence

Hierbij wordt er gekeken naar de operationele aspecten van het bedrijf, zoals bv. productielijnen en -processen, het klantenbestand, de leveranciers, het medewerkers- en klantenbestand, het machinepark, enz.

IT due diligence

Hier wordt ingezoomd op de datasystemen, de cyber security, server rooms en andere IT-infrastructuur.

Social responsibility & Milieu
due diligence

Deze vorm betreft de beoordeling van de sociale verantwoordelijkheid milieu-impact van het bedrijf: inclusiviteit, elektrisch wagenpark, personeelsinspanningen, inzet op goede doelen, duurzaamheidspraktijken, ethische normen, enz.

HR & Commerciële due diligence

Deze aspecten bevatten gedetailleerde informatie over de personeelsdata, hard en soft HR-gegevens, marketinginspanningen, budgetten en strategieën, concurrentie- en marktonderzoek, webstatistieken, e-commerce, salescontracten, klantenrelaties, specifieke overeenkomsten,

Investeringsopportuniteiten

Bent u op zoek naar een interessant over te nemen bedrijf of wenst u een meerwaarde toe te voegen aan uw investeringportfolio? Laat vrijblijvend uw gegevens na en wij nemen contact op voor een persoonlijk kennismakingsgesprek zodoende de juiste ondernemerskansen te kunnen doorsturen als die zich aandienen.

Het due diligence proces

 1. De initiële DD aanvraag en de verzameling van alle gegevens: alle relevantie data, info, cijfers enz. worden verzameld en tot één map gebundeld die beschikbaar gesteld wordt voor de tegenpartij.
 2. Een diepgaande analyse: de aangestelde M&A-partner, de koper en een eventueel extern team van experten gaan door de documenten, analyseren alles en pennen hun bevindingen neer.
 3. Beoordeling en rapportage: samenvatting van alle bevindingen, opportuniteiten, risico’s, sterke en zwakke punten van het bedrijf in een uitgebreid document, zoals de SWOT-analyse.

De voordelen van een sterk due diligence proces

De koper krijgt een correct beeld van het bedrijf vooraleer er onderhandeld wordt over de overnameprijs en condities of voorwaarden, maar ook de koper weet beter wat de deal moet omvatten.

Nadien kan de koper de sterktes uitspelen en de risico’s minimaliseren door optimalisaties door te voeren op vlak van sales, marketing, operationele processen, HR, duurzaamheid, enz. Bij een fusie kan er sneller en beter ingespeeld worden op het samengaan van afdelingen, processen, sales, services, medewerkers,…

Overnamebegeleiding regio Brugge Dendooven Consulting
Ilse Dendooven gastprof Gent

Persoonlijke en discrete overnamebegeleiding door Dendooven M&A Consulting

Bij Dendooven M&A Consulting hanteren we een erg persoonlijke, discrete en professionele aanpak bij fusies en overnames, met respect voor de wensen van beide partijen en de match tussen beide bedrijven.

Die aanpak gecombineerd met onze ervaring in accountancy, het analyseren van financiële data en bedrijfsadvies maakt van ons de juiste partner om de due diligence op te stellen, of te analyseren.

Of u nu denkt aan verkopen, een familiale overdracht of graag een bedrijf wil overnemen. Ons team is uw vertrouwenspersoon gedurende het overnameproces:

 1. Voorbereiding
 2. Contact
 3. Financiering
 4. Aankoop
 5. Consulting

De juiste expertise inzake M&A begeleiding

Neem vrijblijvend contact op

Vragen of wenst u een vrijblijvend gesprek in te plannen om uw merger & acquisition plannen te bespreken? Wij helpen u graag.

Dendooven Consulting ©  | Privacybeleid