Verhoging vergoedingen bij dienstreizen in België vanaf 1/1/23

Als bedrijfsleider komt u mogelijk in aanmerking voor een kostenvergoeding wanneer u namens uw bedrijf in België reist. Deze vergoeding dekt meestal de kosten van maaltijden tijdens uw reis en is over het algemeen belastingsvrij. Deze vergoeding kan op forfaitaire basis of op basis van de werkelijke kosten uitgekeerd worden.

De regels voor onkostenvergoedingen voor (binnenlandse) dienstreizen van overheidspersoneel zijn vijf jaar geleden ingrijpend gewijzigd. De fiscus heeft nadien bevestigd dat die nieuwe regeling ook fiscaal de norm wordt voor bedrijfsleiders.

Volgende vergoedingen kunnen dus belastingvrij uitgekeerd worden aan werknemers en bedrijfsleiders als verblijfskosten zonder dat bewijsstukken nodig zijn. Belangrijk om dit te kunnen toekennen is het bijhouden van een rittenboekje om de beroepsverplaatsingen te kunnen aantonen bij fiscale controles.