Investeren in groene maatregelen in 2025 kan hoger fiscaal voordeel opleveren

Als ambitieuze ondernemer is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van fiscale maatregelen die uw bedrijf kunnen ondersteunen en stimuleren. Een recente ontwikkeling op dit gebied is de hervorming van de investeringsaftrek, die vanaf 2025 van kracht zal zijn. Deze hervorming is gericht op het bevorderen van het investeringsklimaat en de groene energietransitie in België, en belooft een aantal belangrijke wijzigingen die uw bedrijf kunnen beïnvloeden en een belastingbesparing kunnen betekenen.

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren in nieuwe materiële en immateriële vaste activa voor de expansie of oprichting van hun bedrijfsactiviteiten in België. Het houdt in dat een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van deze activa kan worden afgetrokken van de belastbare winst van de onderneming.

Het aftrekbaar percentage wordt meestal eenmalig toegepast op die waarde maar kan in enkele gevallen ook gespreid worden over de afschrijvingsperiode van de investering(en).

Wat verandert er vanaf 1 januari 2025?

Op 20 maart 2024 keurde de kamer een nieuw wetsontwerp goed, met als hoofddoel het moderniseren en verduurzamen van de investeringsaftrek. Een van de belangrijkste veranderingen is de introductie van drie categorieën of ‘sporen’ van investeringsaftrek. De nieuwe regelgeving is van toepassing op investeringen in activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen / tot stand gebracht zijn:

  1. Basisaftrek voor natuurlijke personen & kleine vennootschappen
  2. Thematische aftrek: Energiebesparende investeringen
  3.  Technologieaftrek: R&D en octrooien