Grondige wijziging van btw-vrijstelling voor (para)medische beroepen

Vanaf 1 januari 2022 worden medici en paramedici (althans gedeeltelijk) btw-plichtig. De btw-vrijstelling die voorheen werd toegekend, wordt nu strenger in die zin dat het niet meer van toepassing kan zijn op diensten, ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel. Het aflijnen van wat al dan niet onder ’therapeutische doeleinden’ valt, moet zich nog uitwijzen.