Wijziging voor het toekennen van een loonbonus aan medewerkers

Sinds februari 2022 zijn de regels van het systeem van de niet-recurrente bedrijfsgebonden voordelen gewijzigd. Deze laat de werkgever toe de werknemer op een fiscaal gunstige manier te belonen met een loonbonus. Concreet is de regelgeving omtrent bonusplannen die welzijns- en mobiliteitsdoelstellingen bevatten, aangepast. Om een goedkeuring van het bonusplan te bekomen, moet je de ondernemings-cao en de nieuwe modellen van de toetredingsakte gebruiken.