Steeds meer initiatieven worden gesubsidieerd om Vlaamse ondernemers te ondersteunen in heroriëntering of heropstart van hun eigen zaak.

Er zijn 3 nieuwe subsidies voor:

  1. KMO-groeisubsidie (vanaf 1 januari hervormd met thematische oproepen)
  2. Veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit
  3. Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen

Opgelet, de steun moet aangevraagd worden vooraleer de investering start.