Digitaal uw roerende schenking registeren via myminfin.be

De FOD zet haar digitalisering voort, sinds 1 mei 2022 is het namelijk mogelijk een roerende schenking via Myminfin.be te registeren. Dat kent enkele voordelen:

  • De registratie verloopt veel sneller en kan overal met pc gebeuren
  • Het risico op verlies via de post is niet meer
  • De behandeling van een digitaal dossier kan makkelijker opgevolgd worden